Thẻ tai lợn

Giá: Liên hệ

Một thẻ tai là một loại nhựa hoặc kim loại đối tượng sử dụng để xác định các vật nuôi trong nước và các động vật khác. Thẻ tai cho gia súc và các động vật khác. Folks như các thẻ của chúng tôi với giá thấp của họ, sao tùy chỉnh, và dịch vụ rất nhanh.

Chi tiết sản phẩm

Một thẻ tai là một loại nhựa hoặc kim loại đối tượng sử dụng để xác định các vật nuôi trong nước và các động vật khác. Thẻ tai cho gia súc và các động vật khác. Folks như các thẻ của chúng tôi với giá thấp của họ, sao tùy chỉnh, và dịch vụ rất nhanh. 

Tùy chỉnh các thẻ của bạn! Chúng tôi có thể tùy chỉnh các thẻ của bạn với những con số liên tiếp hoặc tên trang trại / nông trại. 

Mô hình tai stud cơ tai Sử dụng
Vật chất Cân nặng Vật chất Cân nặng kích thước lỗ
EB-C HDPE 1.6g LDPE 7.3 5mm Gia súc
EB-P 2.5g 5mm Con lợn
EB-S 1.7G 5mm con cừu
Thong ke