Tin tức

BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG HEO
BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG HEO: Do cầu trực khuẩn Pasteurella multocida gây ...
BỆNH PHÓ THƯƠNG HÀN HEO
BỆNH PHÓ THƯƠNG HÀN HEO: Do trực khuẩn Salmonella cholerae suis gây ...
BỆNH DỊCH TẢ HEO
BỆNH DỊCH TẢ HEO: Là 1 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, ...
Thong ke