MARBOTRIL 20INJ

Giá: Liên hệ

Chi tiết sản phẩm

-  Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên lợn.

  1. Liều lượng sử dụng, cách dùng và đường dùng: Tiêm bắp

- 1ml / 10kg trọng lượng cơ thể, ngày một lần, trong 3 ngày.

Không tiêm quá 10ml trên một vị trí.

Thong ke