ACTIMISIN AK

Giá: Liên hệ

ACTIMISIN AK

- Trị nhiễm trùng đường hô hấp do Mycloplasma gallisepticum, M. synovia, Ornithobacterium rhotracheale, Pasteurella multocide và các vi sinh vật khác nhạy cảm với Tilmicosin trên gà, gà tây.

Liều lượng sử dụng, cách dùng và đường dùng:
Hòa vào nước uống:

- Liều dùng Tilmicosin cho gà tây và gà là 15 - 20mg / kg trọng lượng cơ thể / ngày. 60 - 80 ml thuốc được thêm vào nước uống trong 3 ngày cho 1.000kg trọng lượng cơ thể.

Chi tiết sản phẩm

Thong ke