POWER - GOLD MOXIN

Giá: Liên hệ

- Amoxycillin trihydrate 20G/100g
- Acetaminophen 20G/100g
Dạng bào chế: Thuốc bột

Chi tiết sản phẩm

Thong ke