ENROCID 20% LA

Giá: Liên hệ

- Enrofloxacin 200 mg /1ml
- Benzyl Alcohol B.P 3% w/v /1ml
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm

Chi tiết sản phẩm

Thong ke