BROMCOL - GOLD

Giá: Liên hệ

- Phenylbutazone 5gm/100ml
- Bromhexine HCL 1gm/100ml
Dạng bào chế: Dung dịch uống

Chi tiết sản phẩm

Thong ke